เจ้าสมุทร จักร วรรธนะสิน

Instagram ดารา @jjaosmutt

เจ้าสมุทร จักร วรรธนะสิน

@jjaosmutt

อินสตาแกรมของ เจ้าสมุทร จักร วรรธนะสิน

221

Posts

748,522

Followers

485

Followings
🇹🇭
รูปภาพและวีดีโอของ เจ้าสมุทร จักร วรรธนะสิน

21,425 | 3 days ago | 32

gang gang

16,892 | 7 days ago | 54

:)

32,390 | 10 days ago | 448

yay 🌠

26,872 | 11 days ago | 84

🎥🎬

24,882 | 15 days ago | 73

messy room

25,194 | 18 days ago | 79

it’s me

19,946 | 21 days ago | 59

| hey man | • • • #♥️ #🇹🇭

19,278 | 24 days ago | 50

| 🎤 biggest bro | • • • #♥️ #🇹🇭

23,684 | 29 days ago | 113

| ตั้งใจเรียน | • • • #♥️ #🇹🇭

34,312 | 33 days ago | 131

| rahhh | • • • #♥️ #🇹🇭

28,902 | 36 days ago | 98

| weirdo | • • • #♥️ #🇹🇭

25,041 | 39 days ago | 78

| 🤥 | • • • #♥️ #🇹🇭

21,678 | 42 days ago | 85

| 🧐 | • • • #♥️ #🇹🇭

18,422 | 44 days ago | 88

| 🤷‍♂️ | • • • #♥️ #🇹🇭

23,642 | 47 days ago | 97

| 🙏 | • • • #♥️ #🇹🇭

27,613 | 49 days ago | 121

|😭| • • • #♥️ #🇹🇭

40,548 | 52 days ago | 50

| still young 🎂love you mum| • • • #♥️ #🇹🇭

13,369 | 52 days ago | 48

| 😄| • • • #♥️ #🇹🇭

19,207 | 55 days ago | 172

| happy new year | • • • #♥️ #🇹🇭

16,084 | 55 days ago | 72

|happy almost new year| • • • #♥️ #🇹🇭

17,686 | 59 days ago | 62

| 🙋‍♂️| • • • #♥️ #🇹🇭

27,726 | 62 days ago | 109

| 🎶| • • • #♥️ #🇹🇭

20,032 | 66 days ago | 64

| 🤓| • • • #♥️ #🇹🇭

21,860 | 70 days ago | 93

| @jaymidichannel | • • • #♥️ #🇹🇭

21,203 | 135 days ago | 103

| helloo | • • • #♥️ #🇹🇭

29,387 | 138 days ago | 156

| 😬| • • • #♥️ #🇹🇭

32,794 | 145 days ago | 100

| 🐒| • • • #♥️ #🇹🇭

31,145 | 148 days ago | 139

| 🥀 | • • • #♥️ #🇹🇭

28,395 | 152 days ago | 142

| 📸 | • • • #♥️ #🇹🇭

23,536 | 156 days ago | 136

| 🐵🐒🙊| • • • #♥️ #🇹🇭

27,331 | 158 days ago | 94

| 💀| • • • #♥️ #🇹🇭

41,175 | 162 days ago | 216

|😕| • • • #♥️ #🇹🇭

32,904 | 166 days ago | 143

| how are you | • • • #♥️ #🇹🇭

41,025 | 168 days ago | 271

| square up😂 | • • • #♥️ #🇹🇭

38,528 | 171 days ago | 204

| hey there | • • • #♥️ #🇹🇭

32,384 | 173 days ago | 181

| 🤟🏻 | • • • #♥️ #🇹🇭

42,341 | 176 days ago | 264

| gotta go | • • • #♥️ #🇹🇭

38,966 | 178 days ago | 192

| was fun | • • • #♥️ #🇹🇭

46,574 | 181 days ago | 322

| สวัสดีครับผมชื่อ… | • • • #♥️ #🇹🇭

38,592 | 187 days ago | 206

|😏| • • • #♥️ 🇹🇭

48,202 | 189 days ago | 153

| 📸 take more pictures of me :)| • • • #♥️ #🇹🇭

52,234 | 192 days ago | 203

| 😎 | • • • #♥️ #🇹🇭

18,471 | 193 days ago | 82

| see you there ♥️| •24 •25 •august #♥️ #🇹🇭

50,229 | 193 days ago | 152

|💀| • • • #♥️ #🇹🇭

59,845 | 194 days ago | 243

| เหี่ยวฟ้า | • • • #♥️ #🇹🇭

145,191 | 195 days ago | 634

|You did good bro| • • • #♥️ #🇹🇭

41,595 | 196 days ago | 71

| happy mothers day mum♥️| •รักแม่ครับ • • #♥️ #🇹🇭

38,744 | 198 days ago | 186

|😩| • • • #♥️ #🇹🇭

31,301 | 202 days ago | 89

|🥴| • • • #♥️ #🇹🇭

34,917 | 206 days ago | 113

| 🥵| • • • #♥️ #🇹🇭

37,033 | 208 days ago | 76

| mv soon | • • • #♥️ #🇹🇭

30,303 | 212 days ago | 131

|😂| • • • #♥️ #🇹🇭

45,617 | 216 days ago | 181

| 💗| • • • #♥️ #🇹🇭

42,013 | 221 days ago | 121

| 🧐| • • • #♥️ #🇹🇭

33,200 | 224 days ago | 96

| 📸| • • • #♥️ #🇹🇭

44,761 | 231 days ago | 130

| youve got a friend in me | • • • #🇹🇭 #♥️

25,891 | 234 days ago | 79

| Entrance | • • • #🇹🇭 #♥️

43,039 | 237 days ago | 154

| ♥️ | • • • #🇹🇭 #♥️

8,617 | 238 days ago | 25

THAI TICKET MAJOR NOW ♥️😁

27,848 | 239 days ago | 113

| im back | • • • #🇹🇭 #♥️

39,791 | 242 days ago | 72

| happs bro 🎁 | • • • #🇹🇭 #♥️ #🎁

39,526 | 247 days ago | 112

| 🏖 | • • • #🇹🇭 #♥️

17,970 | 256 days ago | 44

|😕🥰| • • • #🇹🇭 #❤️